HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Ball Wholesale ApS, Kløvermarken 29, 7190 Billund, Tanska (“Ball”) tarjoaa mm. verkkokaupan osoitteessa www.zizzi.fi (”Verkkokauppa”), Facebook-sivun osoitteessa https://www.facebook.com/zizzi.suomi?fref=ts (”Facebook-sivu”) ja jäsenyyden Club Zizziin. Klubin jäsenet vastaanottavat säännöllisin väliajoin uutiskirjeen, erikoistarjouksia, tyylivinkkejä, tietoa ajankohtaisista trendeistä ja kutsuja paikallisiin tapahtumiin (”Club Zizzi”).

Ball kerää Verkkosivuston www.zizzi.fi, Verkkokauppamme, Facebook-sivumme ja/tai Club Zizzin jäsenpalveluiden käytön yhteydessä tietoja sinusta ja verkkopalveluiden käytöstäsi myöhäisempää käsittelyä varten Henkilötietolain mukaisesti.

KÄSITTELEMME SEURAAVIA HENKILÖTIETOJA:
Etu- ja sukunimesi, ikäsi, sukupuolesi, kotiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja vaatekokosi. Keräämme myös tietoa esim. verkkokaupassa tekemistäsi tilauksista ja muusta toiminnastasi verkkosivuillamme sekä siitä, mikä on lähin fyysinen Zizzi-myymäläsi.

Sinua koskevat tiedot tallennetaan ei-kryptatussa muodossa, eikä niitä myöskään lähetetä kryptattuna.

Keräämme henkilötietoja voidaksemme mahdollistaa Verkkokaupan, Facebook-sivun ja/tai Club Zizzin jäsenpalveluiden käytön ja toiminnan. Tietojen kerääminen nopeuttaa Verkkokaupassasi tekemiesi tilausten käsittelyä ja auttaa kartoittamaan Verkkokaupassa, Facebook-sivulla ja/tai Club Zizzissä tarjottavien palveluiden kehittämismahdollisuuksia. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevien Henkilötieto- ja Kirjanpitolakien mukaisesti.

Tämän lisäksi keräämme tietoa siitä, oletko hyväksynyt kauppaehtomme, oletko liittynyt Club Zizzin jäseneksi, oletko hyväksynyt Ballin tiedot evästeiden käytöstä ja oletko hyväksynyt vastaanottavasi erilaisia sähköisiä viestejä.

Ball selventää pyynnöstäsi, minkälaisia sinua koskevia tietoja on kerätty ja mihin tarkoitukseen niitä on käytetty. Voit saada halutessasi myös selvityksen siitä, mitkä tahot pääsevät näkemään tietosi ja mistä lähteestä käsin. Käyttääksesi Verkkokauppaa, Facebook-sivua ja/tai Club Zizziä sinun on luettava ja hyväksyttävä tämä tietosuojakäytäntö.

Ball Wholesale ApS:N TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Tietosuojakäytännön tarkoitus

1.1. Ballin tietosuojakäytännön tarkoituksena on selvittää, miten Ball kerää, suojaa ja käyttää tietoja, jotka voidaan yhdistää tiettyyn yksittäiseen henkilöön.

1.2 Tämä tietosuojakäytäntö kattaa niiden henkilötietojen käsittelyn, joita sinusta Ballin asiakkaana kerätään silloin kun asioit Verkkokaupassa, osoitteessa www.zizzi.fi, Facebook-sivulla tai Club Zizzissä, tai jos olet hyväksynyt vastaanottavasi Ballia koskevaa materiaalia.

2. Määritelmä

2.1 ”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkea sellaista informaatiota, joka koskee sinua ja jonka avulla sinut voidaan tunnistaa yksityishenkilönä.

3. Minkälaisia henkilötietoja Ball kerää ja miksi?

3.1 Ballin käsittelemiin henkilötietoihin kuuluvat etu- ja sukunimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, sukupuolesi, ikäsi, vaatekokosi sekä tietoja tekemistäsi tilauksista, kiinnostuksen kohteistasi, hauistasi, toiminnastasi eri kyselyissä jne.

3.2 Ball kerää ja käsittelee henkilötietoja voidakseen toteuttaa yrityksensä toimintaa ja voidakseen esim. solmia asiakkaidensa kanssa heidän yhteystietojensa (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) käsittelyä koskevia sopimuksia asiakkaan toiveiden ja pyyntöjen mukaisesti. Henkilötietojen käsittely mahdollistaa tuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden toimittamisen ja kehittämisen vaatteiden, kenkien, päähineiden ja asusteiden saralla. Tietoja käytetään myös hallinnollisiin ja markkinointitarkoituksiin, esim. asiakkaiden kiinnostuksen kohteiden selvittämiseksi ja Ballin tuotteiden käyttöönoton kartoittamiseksi. Tietojen avulla saadaan myös selville se, onko asiakas hyväksynyt Ballin kaupankäynnin ehdot, onko asiakas hyväksynyt vastaanottavansa yrityksen toimintaa ja palveluita koskevia sähköisiä viestejä ja onko asiakas liittynyt Club Zizzin jäseneksi voidakseen vastaanottaa tarjouksia, kutsuja, uutisia, kyselyitä ja tietoa eri kilpailuista

3.3 Ball sitoutuu käsittelemään henkilötietoja vain siten, miten yllä kuvattu toiminta edellyttää.

4. Tietojen kerääminen ja käyttö
4.1 Ball kerää henkilötietoja Club Zizziin rekisteröitymisen, Facebook-sivun, osoitteessa www.zizzi.fi toimivan verkkosivuston ja/tai Verkkokaupan käytön yhteydessä.

4.2 Ball voi myös vastaanottaa kaikenlaisia henkilötietoja ja muita sinua koskevia tietoja liikekumppaneiltaan.

4.3 Ballin palvelin vastaanottaa ja rekisteröi automaattisesti tietoja (mm. evästeitä), jotka selaimesi lähettää verkkosivulla käydessäsi. Ball on laatinut evästeiden käyttöä koskevan selvityksen, joka on luettavissa verkkosivustollamme osoitteessa www.zizzi.fi.

5. Tietojen julkistaminen ja luovuttaminen

5.1 Ball ei luovuta tai myy henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle.

5.2 Ball voi kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi toiselle yritykselle, henkilölle tai viranomaiselle, jos se katsotaan seuraavissa tilanteissa välttämättömäksi:

5.2.1 Jos Ball on saanut suostumuksesi tähän;

5.2.2 Tietojen luovuttaminen on välttämätöntä, jotta tuote tai palvelu jota olet pyytänyt tai johon olet liittynyt, voidaan toimittaa;

5.2.3 Ball reagoi haasteeseen tai muunlaiseen oikeusprosessiin;

5.2.4 Ball katsoo, että sen tuotteita ja/tai palveluita koskeva toimintasi on ristiriidassa Ballin kaupankäynnin ehtojen, tämän tietosuojakäytännön, evästeiden käytön ja/tai minkä tahansa tilanteessa sovellettavan lainsäädännön kanssa;

5.2.5 Ball on velvoitettu luovuttamaan tietoja, jos laki niin edellyttää;

5.3. Riippumatta edellämainitusta annat tämän tietosuojakäytännön hyväksymisen yhteydessä
suostumuksen siihen, että Ball voi luovuttaa sinua koskevia henkilötietoja samaan konserniin kuuluvien yritysten, kuten Ball ApS:n ja Ball Wholesale ApS:n sekä Club Zizziä hallinnoivan Ballin yhteistyökumppanin, Bazaki ApS:n käyttöön. Tietoja voidaan luovuttaa myös Ballin IT-tavarantoimittaja Raptor, Precis Digital, Inmobile Aps:lle ja Hedal Kruse Brohus -yritykselle edellyttäen, ettei mikään edellämainituista tahoista käytä henkilötietojasi muuhun kuin näissä ehdoissa kuvailtuihin tarkoituksiin.
Mikäli Ball siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, tapahtuu tietojen siirtäminen soveltuvien lainsäännösten mukaisesti.

6. Mahdollisuudet henkilötietojen muokkaamiseen ja poistamiseen

6.1 Henkilötietosi voidaan poistaa tai muuttaa joko omasta pyynnöstäsi, tai jos Ball itse arvioi, ettei tiedoille ole enää tarvetta tai jos henkilötietosi ovat muuttuneet.

6.2 Kohdasta 6.1. poiketen Ball on kuitenkin kirjanpitolainsäädännön mukaan velvoitettu säästämään eräitä henkilötietoja vähintään 5 vuoden ajan viimeisimmän Verkkokaupassa tekemäsi tilauksen jälkeen.

6.3 Jos haluat, että henkilötietojasi muutetaan tai ne poistetaan ennen kohdassa 6.2. määriteltyä ajankohtaa, on sinun otettava kirjallisesti yhteyttä Balliin. (katso yhteystiedot alempana).

7. Pääsy tietoihin

7.1 Voit milloin tahansa pyytää Ballia kertomaan, mitä tietoja Ball on sinusta rekisteröinyt ja mihin tarkoitukseen niitä on käytetty.

7.2 Voit lähettää tiedustelut tähän osoitteeseen: Ball Wholesale ApS, Kløvermarken 29, 7190 Billund, Tanska; Sähköposti: asiakaspalvelu@zizzi.fi.

8. Muutokset Ballin Tietosuojakäytäntöön

8.1 Henkilötietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamalla tavall

8.2 Ball voi muuttaa vapaasti milloin tahansa tätä Tietosuojakäytäntöä.

8.3 Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojakäytäntö on nähtävissä verkkosivustolla osoitteessa www.zizzi.fi. Mahdolliset muutokset, korjaukset ym. ovat voimassa siitä lähtien, kun ne on julkaistu verkkosivulla - myös siinä tapauksessa, jos kyse on tätä hetkeä aiemmin tallennetuista henkilötiedoista.